پیگیری ارسال سفارش

بسته‌‌های شهرستان‌ها

پیگیری ارسال شهرستان‌های سراسر کشور
(شامل شهر‌ستان‌های اطراف تهران هم میشود)

بسته‌‌های شهرستان‌ها

پیگیری ارسال شهرستان‌های سراسر کشور
(شامل شهر‌ستان‌های اطراف تهران هم میشود)

بسته‌‌های شهر تهران

پیک عادی: در اولین روز کاری بعد از روزی که ثبت سفارش را انجام دهید، بین ساعت 14 تا 20 به دست شما خواهد رسید.

پیک فوری: فقط در ساعات کاری ارسال خواهد شد که نهایت تا 3 ساعت بعداز ثبت سفارش بدست شما خواهد رسید.

درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با ما تماس بگیرید.
021-28428159