نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها

نمایش دادن همه 8 نتیجه

دمبل متغییر 2.5 تا 25 کیلوگرم بسته دو عددی

15,800,000 تومان

دمبل متغییر 2.5 تا 25 کیلوگرم بسته یک عددی

8,000,000 تومان

وزنه شنی دست و پا ماراتن یک کیلوگرم بسته دو عددی

دمبل زنانه شیک ویت SHAKE WEIGHT

وزنه شنی مچ دست و پا انتحاری 2 کیلوگرم

وزنه شنی مچ دست و پا 1 کیلوگرمی (هر کدام 0.5 کیلوگرم)

وزنه شنی مچ پا و دست 2 کیلوگرمی (هر کدام 1 کیلوگرم)

وزنه شنی مچ دست و پا 3 کیلوگرمی (هر کدام 1.5 کیلوگرم)